Sydostlänken – öppet brev

Brevet skickades till Infrastrukturminister Andreas Carlson 26-04-2024.

Sydostlänken är en satsning på svensk export och produktivitet som stått högst upp på näringslivets prioritering under trettio år. Investeringen har bekräftats som viktig och är upptagen i flera nationella planförslag. Projektet ingår i den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033. Så sent som den 9 mars 2023 beslutades om byggstart 2028–2033.

Därmed har staten tydligt markerat att satsningen skall genomföras och näringslivet har utgått från detta i sitt arbete. Det är viktigt att staten orkar fullfölja denna typ av långsiktiga löften för att upprätthålla näringslivets förtroende när företag gör sina investeringar.

Sydostlänken är inte bara viktig för nationella storföretag såsom Volvo och IKEA utan också för hela Sveriges flöden för sysselsättning och varuexport.

Vi konstaterar att Blekinge och Kronoberg, som direkt berörs av sträckningen, enligt SCB:s varuflödesundersökning 2021 är län med mycket stor varuexport och de två länen i Sverige med störst varuexport per capita räknat. För svensk godsexport är detta volymmässigt ett mycket starkt nationellt flöde.

Till det kommer behovet av att stärka arbetspendlingen, vilket är viktigt för att stärka regionens bidrag till svensk produktivitet och tillväxt.

Riksdagens transportpolitiska mål om tillgänglighet och utvecklingskraft i hela landet innebär att det över tid skall finnas rimlig balans kring satsningar. I de senaste planerna har sydöstra Sverige fått långt under snittet oavsett om det mäts i absoluta volymer, per capita eller efter andel i svensk ekonomi. Skall riksdagens målsättning och nationella mål respekteras behöver svensk tillväxt tillvaratas även i sydost och Sydsverige.

Sydsvenska Handelskammarens fullmäktigeledamöter från sydöstra Sverige uppmanar därför regeringen att fullfölja fattade beslut om Sydostlänken!


Stephan Müchler, VD
På uppdrag av företagsledare och ledamöter i Handelskammarens fullmäktige i sydöstra Sverige:

Florim Albborn, SSAM – Växjö
Stephan Bengtsson, Karida AB – Mörrum
Alexander Blad Amo, Kraftkabel AB – Alstermo
Anna Blom, Anna Blom Consulting AB – Västervik
Sophie Blomqvist, Michano Business Center AB – Karlskrona
Mats Ehnbom, Gota Media AB – Kalmar
Maria Ericsson, PUR Arkitekter & Ingenjörer AB – Värnamo
Nils Eriksson, Nidem AB – Växjö
Andreas Falk, Konecranes Lifttrucks AB – Markaryd
Marie Fuhr-Olsson, Swedbank AB Kalmar C – Kalmar
Torbjörn Gustafsson, Micropower Group – Växjö
Jonathan Haglund, Kongamek AB – Tingsryd
Håkan Hjalmarsson, Be-Ge Seating AB – Oskarshamn
Stefan Hörberg, HP Tronic AB – Ljungby
Mats Johansson, Orbit One AB – Ronneby
Roland Johansson, Börjes Logistik & Spedition AB – Nybro
Thomas Johansson, Norden Machinery AB – Kalmar
Tobias Johansson, Rottne Industri AB – Rottne
Mari Kadowaki, Profilgruppen AB – Åseda
Anna Karlsson, Kalmar Energi Elnät AB – Kalmar
Lisbet Karlsson, PostNord Strålfors AB – Ljungby
Jonas Knutsson, Kreativum – Karlshamn
Carl-Axel Kullman, Carl-Axel Kullman Konsult AB – Kalmar
Anna Lindqvist, Mieåns Stenbro AB – Karlshamn
Zia Lyckvall, Ljungby Maskin AB – Ljungby
Helena Lönegård, Sparbanken i Karlshamn – Karlshamn
Magnus Nilsson, Volvo Car Corporation – Olofström
Helena Olá, Ericsson AB – Karlskrona
Camilia Qvist, EC Konsult AB – Karlshamn
Roger Sandström, Xylem Water Solutions Manufacturing AB – Emmaboda
Magnus Söderberg, Nordlo Sydost – Karlshamn
Pär Tornemo, Yaskawa Nordic AB – Torsås
Louise Östlund, Kalmar Science – Park Kalmar

0