Handelskammaren säger nej till Hansa PowerBridge

Handelskammaren var en av de organisationer som inbjöds att besvara remissen kring förslaget att bygga en ny elkabel till Tyskland, den så kallade Hansa PowerBridge.

Det är i sig inte fel att bygga samman elmarknaderna. Men förutsättningarna för sammanlänkningen är inte på plats, säger Per Tryding, vice vd på Handelskammaren.

Sydsverige har Europas sämsta effektbalans och är också ett mycket litet elområde. Tyskland är tvärtom det största elområdet i hela EU och har dessutom den i särklass starkaste effektbalansen. Det betyder att det råder extrem obalans vilket inte är bra i sammanhanget.

Sverige behöver komma ikapp med effektbalansen och slå samman elområden innan detta kan bli aktuellt, fortsätter Per.

Därtill är den legala statusen på den här typen av förbindelser inte klarlagd. Det finns dessutom handelspolitiska utmaningar.

Tysk politik säger att kabeln ska ge vattenkraft från Sverige, men svenska regeringen pratar om att denna i första hand ska förbrukas lokalt. Vattenkraften ligger dessutom ett par elområden bort från Tyskland. Och så saknas det idag avtal mellan Tyskland och Sverige kring hur situationer som effektbrist ska hanteras, avslutar Per Tryding.

Kort om Hansa PowerBridge

Hansa PowerBridge är en ny elförbindelse mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Svenska Kraftnät planerar elförbindelsen tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz.

Teknik: 700 MW likströmsförbindelse (VSC HVDC)

Investering: Svenska kraftnäts investering beräknas uppgå till ca 7,5 miljarder kronor. 

Längd: Sträckan på den svenska landsidan kommer att bli ungefär 55 km och sjökabeln ungefär 60 km tills övergången till tysk mark. Elförbindelsens totala längd kommer att bli ungefär 300 km.

Stationer: Ansluter i station Hurva, i Hörby kommun, som byggs ut med en omriktarstation.

Källa: Svenska Kraftnät

0