Skrivelse med anledning nedläggning av taxepunkter i Alvesta och Vislanda

Skrivelsen skickades till Green Cargo styrelse och VD 21-05-2024.

Bakgrunden till den här skrivelsen är att Green Cargo aviserat nedläggning av taxepunkter runt om i Sverige och inte minst i Alvesta och Vislanda. Vi ser att det går stora konsekvenser dör vårt näringsliv i vår region. Vi ifrågasätter nedläggning av taxepunkter utifrån flera olika skäl:

  • Konsekvenser för näringslivet
  • Klimatperspektivet
  • Beredskapsperspektivet
  • Fehmarn-Bält tunneln

Vi ser att en nedläggning slår hårt mot företag i Alvesta kommun och i regionen. Företag som är beroende av transporter på järnväg för sin verksamt vilka inte kan ersättas med andra transportsätt. I vår region är basindustrin skog stor och viktig med stora behov av transporter på järnväg. Det kommer också innebära stora försämringar kring den infrastruktur som byggts upp med Alvesta kommuns kombiterminal och omlastningsterminal och samarbetet kring Baltic Link.

Vi vet att fler företag ser till transporters klimatpåverkan och har en vilka att öka sina transporter i framtiden på järnväg givet att det finns kvalitet, flexibilitet och rimlig prisbild. En nedläggning av taxepunkterna omöjliggör detta och går stick i stäv med Sveriges ambition kring klimatneutrala transporter och utsläpp.

Järnvägsstråket mellan östkusten och västkusten via knutpunkten Alvesta är utpekat som ett av de prioriterade stråk i vårt NATO-medlemskap gällande krig och beredskap. Att då försämra möjligheter till godstransporter går stick i stäv med detta.

Fehmarn-Bält tunneln kommer att öka trycket på transporter och inte minst järnvägstransporterna samt ge nya möjligheter och ökade volymer. Att då sänka kapaciteten på strategiska punkter som Alvesta kommer avsevärt att försämra infrastrukturen inte bara i vår region men i hela södra Sverige.

Med anledning av detta anser vi att ovan nämnda taxepunkter ska vara kvar och att man på sikt ska arbeta för att utöka och förbättra taxepunkter, tågkapacitet och öka attraktiviteten för transporter på järnvägen.


Per Ribacke
Kommunstyrelsens ordförande, Alvesta Kommun

Henrietta Modig Serrate
Regionstyrelsens ordförande, Region Kronoberg

Per Tryding
Vice VD, Sydsvenska Handelskammaren

0