Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Trade Network och Inköpsnätverket. Vi tar löpande emot nya medlemmar – kontakta oss gärna för mer information.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 14 april kl 8.30.

Vi sänder via zoom. Ta gärna del av Handelskammarens riktlinjer för användande av zoom.

Godstransporter – Trender och utmaningar

Ökad digitalisering, automation och hållbarhetskrav till orolig geopolitisk utveckling i olika delar av världen är bara en rad faktorer som påverkar framtidens godstransporter. Frågan är även vilka trender som har förstärkts av den pågående pandemin. Är de globala leverantörskedjorna till viss del på väg att överges och ersättas av mer lokala? Vi bjuder in till ett webbinarium där vi belyser trender för framtidens godstransporter.

Inledningsvis låter vi dock Linda Borgenstam, VD Schenker Consulting, beskriva hur corona-pandemin påverkat godsflöden och fraktpriser på olika transportslag samt ge en bedömning av den fortsatta utvecklingen på kort respektive lång sikt. Hon kommer bl.a. att belysa den pågående situationen med containerbrist, läget för godstransporter med tåg från Asien och utvecklingen av flygfrakt.

Linda kommer därefter att spana in i framtiden och belysa olika trender för transporter, både inrikes och utrikes:

  • Vilka bestående förändringar kan pandemin få för olika transportsätt respektive godsflöden?
  • Vilka är de stora trenderna i de globala godsflödena?
  • Hur ser utmaningarna ut för olika transportslag?
  • Hur påverkar hållbarhetsfrågor olika transportlösningar?

Linda Borgenstam är VD på Schenker Consulting och sitter även med som ledamot i Nationella godstransportrådet.

Varmt välkommen med din anmälan,

0