Hållbar upphandling

Sedan 2010 finns ett Nationellt kansli som samordnar landstingens och regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling.

Sveriges regioner ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik och det är viktigt att bedriva verksamheten så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det verkar regionerna för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden och att man upphandlar produkter som inte har en negativ påverkan på människor och miljö.

Karin Lonaeus, senior hållbarhetsstrateg från Nationella kansliet Hållbar upphandling, berättar om hur regionerna samarbetar nationellt och ger några konkreta exempel på hur arbetet med uppföljning kan se ut.

Elisabeth Axelson, Handelskammarens hållbarhetsexpert, kommer att inleda träffen med att ge en kort introduktion till Agenda 2030 och vad hållbarhet kan betyda idag och fram till år 2030.

Kategoriserad i Hållbarhetsnätverket, Seminarium, Skåne, Upphandlingsnätverket