Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börhus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

2 650 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
50% rabatt för medlemmar i HR-lunchen, The New Boss och Unga Ledare.
3 975 kr/pers för icke-medlemmar.

En lättare frukost, fika och avslutande lunch ingår i priset. Priset gäller för båda dagarna.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 5 maj.

Del 2 för denna utbildning är den 30 maj, se inbjudan här.

Kan arbetsrätt vara lätt?

Välkommen till en grundläggande utbildning i praktisk arbetsrätt – Del 1!

Vilket ansvar och handlingsutrymme har en arbetsgivare gentemot en arbetstagare i olika situationer? Inom arbetsrätten finns lagar som reglerar det mesta. En del av lagarna är delvis dispositiva medan andra är tvingande och inte alls går att avtala bort.

Utökad kunskap inom arbetsrättens område vägleder och hjälper dig att fatta rätt beslut.
Under två halvdagar får du djupare och bättre kunskap inom arbetsrätten som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Kursen passar dig som har personalansvar och dig som vill hålla dig uppdaterad inom arbetsrättsliga frågor.

Utbildningen hålls av Thomas Ogard som är advokat och partner på Moll Wendén Advokatbyrå. Han är specialist inom arbetsrätt och tvistelösning och hjälper till med både strategiska och praktiska frågor som rör arbetsrätt.

Varmt välkommen med din anmälan!

Del 2 för denna utbildning är den 30 maj, se inbjudan här.


Utbildningsupplägg – grundläggande praktisk arbetsrätt

Dag 1 (halvdag)

Grund för uppsägning

 • Arbetsbrist
 • Personliga skäl

Omplacering

 • Omplaceringsutredning
 • Omplaceringsskyldighetens gränser
 • Turordning
 • Tillräckliga kvalifikationer

Besvärliga situationer

 • Bristande arbetsprestationer (case)
 • Samarbetsproblem (case)
 • Missbruk (case)
 • Avskedande (case)

Omorganisation och förhandlingsskyldighet

 • När är arbetsgivare skyldig att förhandla?
 • Vad behöver förberedas inför förhandling?
 • Hur går förhandlingen till i praktiken?
0