Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är medlem i Trade Network och Inköpsnätverket. Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverken. Kontakta oss gärna för mer information.
495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
795 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 19 november kl 8.00.

Webbinariet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Kina ekonomisk lägesrapport: minskad tillväxt, politiskt systemskifte till elbrist

För första gången på ett och ett halvt år bromsar tillväxten för tillverkningsindustrin i Kina. Det finns flera bakomliggande orsaker såsom halvledarbrist, nedstängda hamnar, höga råvarupriser, tuffare kinesisk reglering av företag men inte minst den nyligen uppkomna elbristen. Den senare orsakas av både ett handelskrig med Australien men även centralt satta miljömål vilket gör att vissa regioner nu tvingas strypa elkonsumtion och utsläpp för att nå de centralt satta målen.

Ovan utveckling spås påverka globala företags värdekedjor framöver. Vi har bjudit in Erik Meyersson, senior ekonom från Handelsbanken, för att ge oss den senaste analysen över den ekonomiska utvecklingen i Kina och hur svenska företag påverkas. Är den minskade tillväxten tillfällig eller vilka är bedömningarna på längre sikt och hur påverkar det svenska företag med intresse i Kina?

Visst fokus under föreläsningen kommer även vara på det kinesiska styrets politik där många företag anar ett systemskifte. Hur kan de ökade regleringarna och reformerna av det privata näringslivet i Kina påverka svenska företag? Erik kommer även att belysa relationen mellan Kina och omvärlden. Vi tittar avslutningsvis på hur Kinas miljömål om att bli koldioxidneutrala till 2060 kan påverka företag verksamma i Kina.

Erik Meyersson arbetar som senior ekonom på Handelsbanken där han ansvarar för ekonomiska analyser av Kina och Euroområdet. Han har tidigare jobbat på Goldman Sachs Economic Research samt på Handelshögskolan i Stockholm som forskare.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan.

0