Kommunicerar ditt företag hållbart?

Det kommer mer och mer ökade krav och förväntningar på företagens rapportering av hållbarhetsinformation, och samtidigt ökar medvetenheten hos konsumenter och andra intressenter av hållbarhetsfrågor. Detta skapar ett ytterligare behov av att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett förenklat sätt.

Kommunikation är ett viktigt sätt att förmedla vidare vad företaget gör, dess vision och ambition. Samtidigt som kommunikationen kring hållbarhet ökar blir det ännu viktigare att säkerställa att kommunikationen är transparent, tydlig och jämförbar mellan bolagen, samt att rapporteringen följer de lagar och regelverk som gäller. Utan detta kan företagets arbete ifrågasättas och istället skada varumärket mer än att främja det.

Välkommen till ett webbinarium som kommer guida oss igenom detta och ge oss vägledning av vad vi behöver tänka på:
  • Hur förmedlar du trovärdighet i din kommunikation, speciellt inom hållbarhet?
  • Vad är viktigt att tänka på i dagens hållbarhetsrapportering?
  • Hur ser man till att hållbarhetskommunikation följer de lagar och regelverk som gäller för marknadsföring?
Under detta interaktiva webbinarium får vi höra ifrån:

Martin Lucander, konsult och partner, från Aspekta som kommer förklara vikten av kommunikationen för att skapa förtroende i sitt hållbarhetsarbete och engagemang.

Sara Höög från PwC kommer ge oss en inblick i vad det finns för lagstadgade krav på hållbarhetsrapportering och vilka frivilliga ramverk det finns att tillämpa. Vi kommer också presentera vilka lagstadgade krav vi ser kommer komma inom närmaste tiden och vad det innebär.

Slutligen får vi höra Oskar Svenburg, advokat, från Setterwalls oss en överblick av vad lagen och Marknadsföringskoden säger kring hållbarhetskommunikation. Vi får även en presentation av ett flertal konkreta exempel på hållbarhetspåståenden som prövats i domstol och RO. Oskar Svenburg bistår regelbundet stora och små bolag med rådgivning i frågor om IP- och marknadsföringsrätt och uppträder som ombud i patent- och marknadsdomstolarna.

Vi avslutar med ett panelsamtal och frågor från deltagarna.
Har ni frågor redan nu, mejla de gärna till Elisabeth Axelson.

Varmt välkommen med din anmälan!

0