Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och endast för medlemmar i The New Boss.

Träffen kommer att sända via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Sista anmälningsdag 20 januari kl 09:00.

Att vara medlem i The New Boss kostar 3 995kr/år och person.
Är ni fler deltagare? Kostnaden är då 2 000kr/person för person nr 2 och därutöver.

Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverket, läs mer här.

Må bra som chef – digitalt

Att ha en god hälsa är en förutsättning för själva livet, och arbetslivet ingår ju där!

Forskning pekar på att ohälsan stiger hos chefer och ledare, och de bakomliggande  faktorerna verkar vara flera. En faktor som definierats är tid, eller mer korrekt, upplevelsen av ständig tidsbrist. För att må bra och förbli hållbar som chef är det helt avgörande att kunna ta kommandot över sin tid, men hur gör vi för att lyckas med det?

Vi får lära oss hur man effektivt kan återhämta sig, direkt omsättningsbart i en intensiv vardag. Återhämtning är inte alltid soffa och Netflix, eller en milen i skogen. Vi lär oss konkret hur, när och varför.

Vi kommer att reflektera kring vårt behov av kontroll och hur vi lätt går vilse mellan vad vi vill och vad vi kan. Och vad vi rimligen kan klara av. Vad kan vi kontrollera och påverka, och vad tar mest energi? Vi identifierar och skapar nya energigivande sanningar!

Time management är egentligen Mind management – vi behöver lära oss att värdera och kanske omvärdera vår tid. Tid är ju en av våra viktigaste resurser!

Som Bodil Jönsson, professor och forskare, säger; ”lika mycket ny tid kommer till oss som gammal försvinner”. Vi använder kunskap om hjärnan och tar avstamp i beteende-psykologin för att förstå varför vi gör och prioriterar som vi gör. Hur kan vi gå från att vara reaktiva till att bli mer proaktiva för att följa vår riktning, våra värderingar och våra mål?

Vickie Peolin, hälsostrateg från VitalKompetens i Sverige AB är den som guidar oss under vår nästa träff med The New Boss.

Varmt välkommen med din anmälan!


Vickie Peolin har arbetat med hälsofrämjande uppdrag i sitt företag sedan 1997. Hon arbetar på organisations- och gruppnivå med hälosfrämjande och strategiska insatser. Vickie är även UGL-handledare (utveckling av grupp och ledare) för Försvarshögskolan och Försvarsmakten.

0