Datum / Tid


Plats

Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

1 500 kr/pers

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr. Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Övrigt: Vänligen anmäl specialkost, vi serverar varm vegetarisk lunch.

Sista anmälningsdag är den 22 januari.

Miljötillståndsdagen 2020

Klimatförändringarna är en av våra absolut största utmaningar. Tillsammans skapar vi framtiden med ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne.

Hållbarhetsfrågorna är en självklarhet för allt fler företag. Att tänka och agera hållbart är en konkurrensfaktor. Idag arbetar företag och offentlig sektor aktivt med att minska sin klimatpåverkan genom omfattande insatser inom energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter.

I Parisavtalet, som skrevs under 2015, har länder kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader, vilket kräver att utsläppen måste minska betydligt. Markanvändning, som jord- och skogsbruk, både påverkar och påverkas av klimatförändringarna enligt FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport. Att hitta lösningar som både minskar utsläppen och motverkar negativa klimateffekter är därför viktigt. Markku Rummukainen berättar hur.

För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt hem till effektivare processer inom industrin. Vi får lyssna till Thomas Björkman om hur svenska företag framgångsrikt arbetar med energieffektivisering. Vidare berättar Sandra Johanne Selander om Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Temat övergår därefter i tillämpningen av miljöbalken där Tove Andersson redogör för juridiken vid tillståndshantering. Därefter reflekterar Jonas Ebbesson, Olof Åkesson och Linda Sjöö över tillämpningen av miljöbalken och hur det kan påverka klimatet. Under eftermiddagen inspireras vi av goda företagsexempel genom Fredrik Almgren, Magnihill AB, Tina Robertsson, The Absolut Company och Eva Lundholm, Lyckeby Starch.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Hur når vi dit? Elisabeth Axelsson beskriver möjliga vägar att nå målen till 2030. Både förmiddagen och eftermiddagen har väl tilltagna mingelpass med möjlighet att träffa en blandning av personer från näringslivet, offentlig sektor,

Mer information om programmet och talarna hittar du här

 

Presentationer från dagens föredragshållare hittar du här:

Elisabeth Axelsson, Agenda 2030

Eva Lundblad, Lyckeby

Fredrik Almgren, Magnihill

Jonas Ebbesson, Stockholm universitet

Markku Rummukainen, Lunds universitet

Olof Åkesson och Linda Sjöö, Naturvårdsverket

Sandra Johanne Selander Länsstyrelsen Skåne

Thomas Björkman, Energimyndigheten

Tove Andersson, Setterwalls

 

 

0