Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är medlem i Trade Network eller Inköpsnätverket. Vi tar löpande emot nya medlemmar. Nyfiken och vill veta med? Kontakta oss för mer information.
395kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
595 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 15:e december kl 8.00.

Webbinariet kommer att sända via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Ny dom kring påförande av importmoms förändrar rättsläget: Kan du begära omprövning?

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade under hösten en dom i ett mål som behandlar frågan om när Tullverket kan påföra mervärdesskatt vid s.k. bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Domen är efterlängtad och bidrar till en förändring av rättsläget då påförandet av importmoms av Tullverket vid bristande efterlevnad inte sällan medfört att importmomsen inte har blivit avdragsgill. Denna tillämpning har därmed inneburit högre kostnader för företag i samband med bristande efterlevnad trots försök till efterföljande korrigeringar av felaktigheten.

Domen gör det intressant för företag där Tullverket har fattat beslut om tullskuld och mervärdesskatt till följd av bristande efterlevnad av tullagstiftningen. I dessa fall kan det nu finnas möjlighet att begära omprövning av besluten.

Omar Khalil från Setterwalls Advokatbyrå kommer att redogöra för domen och vilka förändringar av rättsläget som domen medför. Han kommer även diskutera vilka effekter domen kan få för kommande beslut från Tullverket och vilka åtgärder som företag kan vidta med anledning av domen.

Omar Khalil arbetar på Setterwalls Advokatbyrå med inriktning på frågor rörande moms, tull- och punktskatt.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan.

0