Omplacering – Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Som arbetsgivare har du en rätt att under vissa förutsättningar omplacera dina arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Vid arbetsbrist kan det även vara en skyldighet för dig som arbetsgivare.

Omplaceringsrätten kan för många arbetsgivare vara en möjlighet att använda exempelvis när marknaden förändras och verksamheten behöver anpassa sig men den kan även användas för att taktiskt lösa svåra uppsägningssituationer.

Under detta webbinarium går vi igenom arbetsgivarens omplaceringsrätt – och skyldighet. Därutöver går vi igenom praktiska situationer såsom:

  • Vad gäller vid omplacering i pågående anställning?
  • Vad gäller vid arbetsbrist?
  • Vad gäller om arbetstagaren inte kan hantera sina arbetsuppgifter?
  • Hur kan omplacering användas för att lösa en svår uppsägningssituation?

Föreläsarna belyser även vanliga misstag som arbetsgivare gör vid omplaceringar och vilka sanktioner som kan drabba arbetsgivaren vid en felaktigt genomförd omplacering.

Föreläsare är Jenny Söberg och Maria Bergström från Setterwalls Advokatbyrå. Båda är verksamma inom arbetsrätt.

Varmt välkommen med din anmälan,