Prestationspsykologi – hur presterar vi bäst när det gäller?

Hur kan organisationer och ledare tillämpa olika aspekter av prestationspsykologi i en tid där motivation och uthållighet utmanas? Och hur behöver vi leda och organisera nu och i framtiden för att ge de bästa förutsättningarna för prestation och motivation?

Välkommen till nästa träff med HR-lunchen, där vi introducerar dig för den senaste forskningen inom prestationspsykologi. Prestationspsykologi handlade länge om idrott och om att vara bäst när det gäller. Idag har fältet en tydlig förankring i vetenskap och används med fördel inom andra områden där man vill uppnå prestation, välmående och utveckling. Inom flera områden är prestation en betydande del av vardagen, nästan oavsett, handlar det ju om att prestera i situationen. Prestationspsykologi kan appliceras inom såväl prestation som välmående och utveckling.

Tora Hansson från Psykologpartners, legitimerad psykolog och organisationspsykolog, lär oss om hur du skapar förutsättningar för din egen och andras prestation och motivation. Tora har en bakgrund som elitidrottare och idrottspsykolog med särskilt intresse för prestationspsykologi. Med Tora finns Susanne Rådqvist, legitimerad psykolog och erfaren organisationspsykolog samt teamchef för region sydväst.