Webbinarium Trade Compliance: Att navigera i en föränderlig omvärld – allmänna trender och nyheter

För företag med internationella affärer och globala leverantörskedjor har de senaste åren inneburit en allt svårare omvärld att navigera rätt i. Fler handelskonflikter att ta hänsyn till framförallt mellan USA, EU och Kina, utökade krav på att ha kontroll på sina affärer bl.a. ur penningtvättsynpunkt, snabbt införda sanktioner och ett ökat användande av andra handelspolitiska åtgärder. Listan kan göras lång och rådande pandemi har gjort listan ännu längre.

För att ge dig en uppdatering av trender och nyheter på området har vi bjudit in Olof König och Nicole Chen, Baker McKenzie Advokatbyrå.

Uppdatering Sanktioner

  • Allmän uppdatering av EU:s sanktioner och USA:s sekundära sanktioner.
  • Vad kan vi förvänta oss framöver på sanktionsområdet?

Uppdatering exportkontroll

  • Ny dual use lagstiftning. EU:s förslag på ny dual-use lagstiftning innehåller bl.a. utökade krav på företagen att göra kontroller och ha goda rutiner samt aspekter på hur ens produkter kan användas för att kränka mänskliga rättigheter. Den hanterar även nya känslig teknologiska produkter. Våra föreläsare presenterar innehållet, när den kan träda ikraft och hur den påverkar företag rent praktiskt.

Nyheter och trender

  • Hantering av ökade krav från banker avseende penningtvätt och sanktioner
  • Screening av utländska investeringar och uppköp inom EU

Avslutningsvis får du råd om hur du håller dig uppdaterad och hur du bör agera rent Trade Compliance mässigt i rådande handelspolitiska klimat.

Olof König, Counsel på Baker McKenzie:s grupp för International Commercial & Trade. Han har lång erfarenhet av frågor som rör trade compliance inklusive ekonomiska sanktioner, exportkontroll, tull och frihandelsavtal. Olof arbetar även med frågor rörande mutor, korruption samt andra hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter.  

Nicole Chen, biträdande jurist, är verksam inom Baker McKenzie’s International Commercial & Trade Practice Group i Stockholm. Hon arbetar huvudsakligen med kommersiella avtal och internationell handel.

Varmt välkommen med din anmälan,

0