Tulldagen online 2023

Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Förutom de vanliga Tulldagarna med närvaro arrangerar vi även Tulldagen online. Detta är ett digitalt halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Innehållet på Tulldagen online 2023 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna. Dessutom får deltagarna tillgång till inspelningar av samtliga valbara seminarier som har ingått på de fysiska Tulldagarna.

Program

09:00 Välkommen
09:05 Aktuellt från Tullverket
Johan Norrman, Överdirektör, Tullverket
09:25 Vad är på gång på tullområdet på kort & lång sikt
Kenneth Persson och Lena Gustafsson, Tullverket 
10.00 Paus
10.10 Panelsamtal: Aktuellt om internationell handel
Panelen diskuterar aktuella frågor kopplade till internationell handel.
Paneldeltagare:
Pernilla Johansson, senior ekonom Swedbank
Fredrik Svensson, advokat och partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Sara Åhlen Björk, Head of Business and Economics Chief Economist, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
10.50 Paus
11.10 AI och internationell handel
Alla pratar om AI och hur det kan påverka olika branscher. Hur kan AI användas av företag och olika aktörer med internationell handel? Vilka är möjligheterna och vilka är riskerna? Vår föreläsare visar bland annat exempel med Generativ AI.
Troed Troedsson, framtidsspanare.

11.55 Tack för i år!
12.00 Digitala seminarier

Du får nu på egen hand titta på 9 förinspelade seminarier.
(Länk till dessa får du i samband med eventet)

Innehållet på de förinspelade seminarierna är:

  • CBAM – Klimattullar på import till EU
  • Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation
  • Digitoll – digital tullhantering
  • Deklaration för tillfällig lagring – vad står näst på tur?
  • Nytt exportsystem 2024
  • Nyheter, erfarenheter och reflektioner kring AEO. OBS: Under de fysiska Tulldagarna genomförs även ett samtal mellan Tullverket och ett lokalt AEO-företag. Detta samtal ingår inte i inspelningen du får.
  • Förenklad deklaration import – ett alternativ för dig?
  • Få koll på handelsrisker och efterlevnad
  • Aktuella klimatomställningsbeslut i EU och nationellt

Varmt välkommen till Tulldagen online den 23 november! 

Tulldagen med närvaro arrangeras i Malmö den 17 oktober, i Göteborg den 26 oktober och i Stockholm den 16 november.


Tulldagen online är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskamrarna.

0