UKCA kontra CE-märkning: Vad gäller nu för dina produkter?

Inom EU gäller krav på CE-märkning på många maskin- och industriprodukter. I samband med att Storbritannien nu lämnat EU innebär det att produkter som idag är CE-märkta måste börja märkas med Storbritanniens egna märkning, UKCA (United Kingdom Conformity Assessed). Det finns en övergångsperiod för de flesta produkter som idag är CE-märkta men från och med den 1 januari 2022 måste produkterna märkas enligt det brittiska regelverket.

Vi har bjudit in Anders Karlsson, som arbetar med tekniska regler på Kommerskollegium, för att ge dig en genomgång av vad detta innebär och var du hittar information. Han berör inledningsvis vad avtalet mellan EU och Storbritannien innebär för produktregler och produktsäkerhet. Han kommer därefter att besvara bl.a. följande frågor:

Export av maskin- och industriprodukter från EU:

  • Hur hittar jag de brittiska kraven för mina produkter?
  • Hur vet jag om mina produkter måste märkas med UKCA-märkningen? Överensstämmer de brittiska regelverken med EU:s CE-märkningsdirektiv?
  • Saker att tänka på om du behöver anlita ett tredjepartsorgan

Import av brittiska maskin- och industriprodukter till EU:

  • Vilket ansvar får jag som importör av brittiska varor jämfört med tidigare? Får jag nya krav på mig som importör?
  • Accepteras en UKCA-märkning i EU?
  • Hur säkerställer vi att de importerade varorna uppfyller CE-kraven?

Vi kommer även kort att beröra Nordirland och den särskilda märkningen UKNI.

Anders ger avslutningsvis praktiska tips och belyser även några vanliga problem för företag vid produktmärkning t.ex. vid handel med begagnade maskiner.

Varmt välkommen med din anmälan,