Utvecklande och uppskattande samtal – Digitalt!

– ett sätt att skapa möjligheter och handlingskraft

Goda samtal är viktiga för växande och välmående, oavsett om vi träffar varandra fysiskt eller online. Det är samtal som kan få oss att växa, bli kreativa och se sidor som vi annars kanske inte skulle. Men hur genomför man den typen av samtal?

På denna träff med The New Boss – Malmö får du med dig grunderna och några nycklar för att ha samtal som kan skapa framtidstro och positiva verkligheter. Vi kommer att titta på följande delar:

Vikten av goda samtal:

  • Samtalsfärdigheter att använda och träna
  • Utgångspunkter och antaganden
  • Lyssna för att förstå – utan att fixa eller komma med råd
  • Möjliggörande frågor och samtalsstruktur
  • Vad du behöver tänka extra på vid samtal online/digitalt
  • Samtalet med dig själv
  • Öva samtal i triader

Träffa Bengt Kallenberg, coach, ledare och författare som brinner för att utveckla ledare och medarbetare så att vi får sunda organisationer.

Välkommen till nästa träff med The New Boss – Malmö!