Webbinarium: Vad är egentligen personlighet?

Går det att mäta och vilken betydelse har det?

Personlighet som ämne lockar ofta stort intresse, men är omgärdat av missförstånd och myter. Vad är egentligen personlighet? Går det att mäta och vilken betydelse har det? Hur användbart är det att kategorisera människor utifrån olika personlighetsegenskaper när situationen i stor utsträckning styr beteendet?

Välkommen på ett webbinarium där vi utifrån forskning belyser personlighetens betydelse i arbetslivet kopplat till arbetsprestation, ledarskap och teamarbete.

Föreläsare är Tora Hansson och Louise Hansson från Psykologpartners, legitimerade psykologer och organisationspsykologer som arbetar med ledare, ledningsgrupper och organisationsutveckling. Louise har lång erfarenhet av personbedömning vid rekrytering och urval, samt arbetspsykologisk bedömning och utredning. Tora har arbetat med personbedömningar både kliniskt och inom arbetslivet med urval och second opinions.

0