Vad gäller vid bristande arbetsprestationer?

– särskilt vid distans- och hybridarbete!

Hybrid- och distansarbetet är här för att stanna. Det har nu pågått tillräckligt länge för att vi ska kunna dra slutsatser kring hur det påverkar organisationer, ledare och medarbetare. Blickar man framåt finns både möjlighet och anledning att uppdatera HR-processerna så att de är anpassade även för de utmaningar som finns med distans- och hybridarbete.

En fråga som aktualiserats rör hur man mäter och utvärderar arbete på distans. När medarbetare inte längre befinner sig på arbetsplatsen kan det vara svårt att bedöma deras arbetsinsats. Vad behöver du som arbetsgivare göra när du upplever bristande arbetsprestation?

Under detta webbinarium med HR-lunchen kommer du att få en handlingsplan för hur du hanterar bristande arbetsprestationer – allt från det första samtalet till de tuffa fackliga förhandlingarna.

Thomas Ogard är advokat och partner på Moll Wendén Advokatbyrå. Han är specialist inom arbetsrätt och tvistelösning och hjälper till med både strategiska och praktiska frågor som rör arbetsrätt.

Varmt välkommen!

0