Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i något av våra nätverk HR-Lunchen eller Hållbarhetsnätverket. Vi tar löpande emot nya deltagare. Kontakta oss gärna för mer information.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 1 december kl.8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium: Visselblåsarkravet för SME-företag

– vad innebär lagstiftningen?

I slutet av 2023 blir det krav även för företag med minst 50 anställda att ha ett visselblåsarsystem på plats enligt den nya visselblåsarlagen, vilket många SME-företag saknar idag. Nu är det hög tid att förbereda sig då det som arbetsgivare är flera viktiga frågor som du behöver ta ställning till när du inrättar ett visselblåsarsystem.

Under detta webbinarium går vi igenom vad visselblåsarlagstiftningen innebär och vilka nya krav den ställer på företag. Vi förklarar och ger även exempel på vilka typfall som kan rapporteras i en visselblåsarkanal och hur de ska hanteras.

Webbinariet kan även vara av intresse för företag med över 250 anställda som nyligen har infört ett visselblåsarsystem eller som inte infört trots lagkrav.

Innehåll:

  • Vilka nya krav ställer visselblåsarlagen på företag med minst 50 anställda?
  • Hur ska ett ärende som rapporteras i en visselblåsarkanal hanteras?
  • Vad kan man ”vissla” om? Exempel på information där en visselblåsarkanal kan användas.
  • Vilka ska kunna ”vissla”?
  • Hur ska man tänka kring funktion och kompetens hos personen/personerna som ansvarar för att hantera inkomna ärenden?
  • Många ärenden som inkommer i visselblåsarkanaler innehåller känsliga uppgifter och personuppgifter, hur säkerställer man korrekt hantering?
  • Valet mellan att hantera själv eller anlita extern mottagare – hur kan man resonera?

Avslutningsvis ger vår föreläsare praktiska tips utifrån sin erfarenhet i hur man lyckas med införandet av ett visselblåsarsystem.

Rebecka Thörn är advokat på Advokatfirman Delphi och specialiserad på arbetsrätt. Hon har även mångårig erfarenhet som extern mottagare och utredare av visselblåsarärenden.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0