Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är medlem i HR-Lunchen. Vi tar löpande emot nya medlemmar. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Johanna Krantz.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 3 december kl 8.00.

Webbinariet kommer att sända via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium: Distansarbete – arbetsmiljöansvar och policies för det nya normala

Under pågående pandemi har arbetsgivare i stor utsträckning låtit sina medarbetare arbeta hemifrån. Nu när restriktioner hävs och personal kan komma tillbaka till kontoren ser dock många arbetsgivare även fortsatta möjligheter med att tillåta distansarbete. Dock uppstår snabbt en rad frågor. Under webbinariet belyser vi ett antal praktiska frågor:

  • Hur kan man reglera möjligheten för medarbetare att arbeta på distans framöver? Vilka frågor är särskilt viktiga att tänka igenom om man ska ta fram policies och riktlinjer?
  • Vilken utrustning ska medarbetare som arbetar på distans ha rätt till?
  • Säkerhetsaspekter att tänka på – finns det visst arbete som anställda inte ska få utföra på distans ur säkerhetssynpunkt?
  • Alla medarbetare kan inte arbeta på distans, hur kan man hantera dessa frågor?

Våra föreläsare ger inledningsvis en bakgrund kring distansarbete ur ett arbetsrättsligt perspektiv. De belyser arbetsmiljöansvaret som gäller vid distansarbete, arbetsgivarens skyldigheter men även arbetstagarens ansvar. Den kanske största utmaningen för arbetsgivare är att kunna överblicka hur den distansarbetande personalen mår. Som arbetsgivare har du ett ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, dvs personalens välmående, och det ansvaret gäller i lika hög grad vid distansarbete som vid arbete på kontoret. Denna aspekt kommer även våra föreläsare belysa och hur man kan arbeta med frågorna.

Föreläsare är Robert Nylinder, advokat, och Andriano Södergren, jur kand, båda från Advokatfirman Wåhlin. Där arbetar de med att hjälpa företag med arbetsrättsliga och HR-relaterade frågor som uppkommer vid olika former av förändring av företagets verksamhet.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0