Uppkoppling

Uppkoppling i form av bredband, mobiltäckning och mobilt bredband är en förutsättning för företagande och entreprenörskap. Därför arbetar Handelskammaren brett med frågan.

Det sker idag en markant stegring i näringslivets arbete med digitalisering både vad gäller tempo och omfattning. Affärsmodeller anpassas allt mer till en uppkopplad värld och det omfattar både intern och organisation och kommunikation med omvärlden. Uppkoppling i form av bredband, mobiltäckning och mobilt bredband är därför en förutsättning för företagande och entreprenörskap.

0