Tillverkningsindustrin drabbas hårt i andra vågen av pandemin

Hittills har diskussionen om Coronapandemins effekter på ekonomin fokuserat på mötesbranschen, det vill säga resor, turism och restauranger.

I en ny rapport flaggar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren för att tillverkningsindustrin kan drabbas hårt. Flera län redovisar redan en dominans av tillverkningsrelaterade jobb i varselstatistiken från Arbetsförmedlingen. Dessutom riskerar effekterna på tillverkningsindustrin att komma med en viss fördröjning.

Alla som haft lyxen att beställa en ny bil vet att det är tar flera månader att få den. Det finns en eftersläpning. Så är det med många produkter och därför behöver politiken vara uppmärksam på detta redan nu, säger Anders Borgehed, Regionchef Policy Sydost på Handelskammaren.

Handelskammaren beskriver också i rapporten att arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin som försvinner har mycket svårt att återskapas och får därmed större spridningseffekter i ekonomin än andra branscher.

Vi behöver möta detta redan nu och vi ser fyra viktiga områden. Omedelbart bör vi skräddarsy utbildningsinsatser till industrin och säkra tillgången till regionalt flyg så att vi kommer ut i världen. Dessutom behöver vi snabbt rulla ut bredband och 5G. Slutligen så bör vi bygga ihop regionernas arbetsmarknader genom satsningar på infrastrukturen, säger Anders Borgehed.

Rapporten finns att ladda ned här.

0