Regional flygtrafik

Tillgängligheten till nationella som internationella platser är av stor vikt när det kommer till näringslivet. I mindre regioner finns starka exportörer som är beroende av affärsflyg för att upprätthålla kundrelationer. Därför är den regionala flygtrafiken en viktig fråga för Handelskammaren.

0