Vägar

Vägar skapar en tillgänglighet som gör det attraktivt att driva sin verksamhet i ett område, då exempelvis kompetensutbudet ökar och transporttiderna blir lägre. Säkra och utbyggda vägar är en betydande del av Sydsveriges tillväxt - både i dag och i framtiden.

0