Remissvar ang. väg 26 i Hallands län

Remissvar till Trafikverkets ”Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län” Handelskammaren har tagit del av ”Förslag till nya föreskriver för väg 26, Hallands län” som Trafikverket utsände ...
Läs mer

Remissvar ang. väg 15 i Hallands län

Remissvar till ”Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 15 i Hallands län” Handelskammaren har tagit del av ”Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 15 i Hallands...
Läs mer