Gymnasial lärlingsanställning

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en ny modern gymnasieutbildning. Som arbetsgivare är du med och formar innehållet tillsammans med skolan och ni tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare.

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en gymnasieutbildning där du som arbetsgivare är med och formar innehållet tillsammans med skolan. Eftersom den senaste kompetensen och tekniken finns hos arbetsgivarna säkerställer samarbetet att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsgivarnas behov.

Gymnasielärlingen delar sin tid mellan skola och jobb och tillbringar minst hälften av studietiden hos er på arbetsplatsen. Lärlingen jobbar och gör nytta på riktigt, får dagsaktuell kunskap och blir snabbt anställningsbar.

Eleven får lön för sin arbetsinsats, vilket motiverar både eleven och arbetsgivaren att använda tiden väl. Anställningen är reglerad i kollektivavtal och du kan söka statsbidrag för din gymnasielärling.

9 av 10

elever har blivit anställda direkt efter yrkesexamen

50%

av tiden är eleven på företaget repektive i skolan

70

elever examineras från industritekniska gymnasieprogrammet i hela Skåne

Företagets ansvar

  • På arbetsplatsen har eleven en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling.
  • Handledare deltar i planering av lämpliga arbetsmoment och medverkar vid bedömning av elevens kunskaper.
  • När eleven är på arbetsplatsen gäller arbetsgivarens försäkringar.
  • Arbetsgivaren förser eleven med arbetskläder och skyddsutrustning.
  • Arbetsgivaren skriver ett anställningskontrakt med gymnasielärlingen. 

Mer info på GLA:s hemsida

All information som du som företag behöver finns på gymnasielärling.se. Här finns också information riktad till intresserade elever och föräldrar.

0