Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte

Årets tekniker och Årets tekniklöfte är utmärkelser som tilldelas tekniker som gör en skillnad i samhället samtidigt som den belyser den framtida brist av yrkeskategorin i Sverige.

Varför vi delar ut priserna

Priserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte delas årligen ut på Handelskammarens höstmöte. Detta för att belöna personer som med sina höga ambitioner och dedikerade arbeten bidrar till samhällets tekniska utveckling och för att uppmuntra fler unga att söka sig till samma riktning.

Sedan 2013 har vi uppmärksammat innovationer som:

  • Vattenbesparingssystem för duschar och tvättstugor
  • Robothänder för funktionsnedsatta
  • Vattenrenande dunkar som fungerar med hjälp av solen

Många yngre finner sin egen väg efter att ha inspirerats och vägleds av förebilder genom att ta efter eller vidareutveckla deras innovationer. Med priserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte vill vi få ut inspiration och lyfta fram teknikens betydelse för människor och samhälle.

”Det finns studier som visar att det år 2030 beräknas råda brist på över 50 000 ingenjörer. Genom ”Årets Tekniker” kan vi lyfta tekniker som yrkeskategori, och förhoppningsvis också skapa intresse för teknik, och därmed bidra till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Det finns priser till ledare, ekonomer och innovatörer, men det är alltför sällan som vi uppmärksammar tekniker”
– Kerstin Lindell, Handelskammarens ordförande och initiativtagare till utmärkelserna.

Förebilder har en enorm kraft att inspirera och vägleda andra. Många yngre finner sin egen väg efter att ha inspirerats av en förebild och försökt härma eller lika dem. Med priserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte vill vi använda den kraften för att lyfta fram teknikens betydelse för människor och samhälle.

50 000

kronor i vinstsumma

2

vinnare per år

17

tidigare pristagare

Årets Tekniker & Årets Tekniklöfte

Det är med stolthet som vi delar ut teknikpriset Årets Tekniker till en person som genom sitt arbete bidrar till samhällets utveckling och inspirerar andra tekniker. Det kan exempelvis handla om att skapa en bättre miljö, fler jobb, ökad livskvalitet eller i övrigt en banbrytande uppfinning.

Sedan ett antal år delar vi även ut teknikpriset Årets Tekniklöfte till en talang i uppstartsfasen av sin teknikorienterade karriär. Personen kanske håller på att utveckla en ny prototyp, i forskningsstadiet eller på andra sätt bryter ny mark.

Priserna delas årligen ut vid Sydsvenska Industri- och Handelskammarens höstmöte vilket infaller under slutet av november. Vinnarna ur båda kategorierna belönas med 50 000 kr vardera.

Vinnarna utses med hjälp av nomineringar – från till exempel kollegor, elever och chefer och sedan granskas kandidaterna av en jury som utser vinnaren.

Utmärkelser som denna behövs för att uppmärksamma innovationer, det är ofta inte experterna som själva skriver sin historia. Det behövs någon utifrån som hjälper till att formulera och lyfta innovationer. Det finns historieböcker om det mesta men ganska lite om teknikutveckling, uppfinningar och upptäckter. Det behövs för att barn och unga ska bli mer nyfikna och intresserade av teknik i framtiden.
– Daniel Martinez Molinamedgrundare och forskningschef på bolaget Pelago Bioscience, vinnare av Årets Tekniker 2021.

Läs mer om samtliga tidigare vinnare här.

Nominera din kandidat

Fyll i formuläret nedan för att nominera en tekniker/tekniklöfte.
Sista nomineringsdag är den 31:e oktober.

Tack till våra sponsorer!

0