Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte

Årets tekniker och Årets tekniklöfte är utmärkelser som tilldelas tekniker som gör en skillnad i samhället samtidigt som den belyser den framtida brist av yrkeskategorin i Sverige.

Varför vi delar ut priserna

Priserna “Årets Tekniker” och “Årets Tekniklöfte” delas årligen ut på Handelskammarens höstmöte. Syftet är att inspirera fler unga att söka sig till tekniska utbildningar samt att belöna personer som genom gediget arbete och höga ambitioner bidrar till samhällets utveckling. Sedan 2013 då den första vinnaren korades har vi uppmärksammat innovationer så som vattenbesparingssystem för duschar och tvättstugor, robothänder för funktionshindrade och vattenrenande dunkar som fungerar med hjälp av solen. Dessa uppfinningar utgör bara ett axplock av den outnyttjade potential som finns att hämta och lyfta inom teknikens värld, och som kan vara av stor betydelse för en fortsatt positiv samhällsutveckling. Utan innovativa tankesätt och modiga människor med nya idéer och produkter är det oerhört svårt att konkurrera på en global marknad.

Initiativtagare till Årets Tekniker är Kerstin Lindell, VD för Bona AB och ordförande i Handelskammaren.

– Det finns studier som visar att det år 2030 beräknas råda brist på över 50 000 ingenjörer. Genom ”Årets Tekniker” kan vi lyfta tekniker som yrkeskategori, och förhoppningsvis också skapa intresse för teknik, och därmed bidra till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Det finns priser till ledare, ekonomer och innovatörer, men det är alltför sällan som vi uppmärksammar tekniker, säger Kerstin Lindell.

Förebilder har en enorm kraft att inspirera och vägleda andra. Många yngre finner sin egen väg efter att ha inspirerats av en förebild och försökt härma eller lika dem. Med priserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte vill vi använda den kraften för att lyfta fram teknikens betydelse för människor och samhälle.

Årets Tekniker & Årets Tekniklöfte

Det är med stolthet som vi delar ut teknikpriset Årets Tekniker – till en person som genom sitt arbete bidrar till samhällets utveckling och inspirerar andra tekniker. Det kan exempelvis handla om att skapa en bättre miljö, fler jobb, ökad livskvalitet eller i övrigt en banbrytande uppfinning.

Sedan ett antal år delar vi även ut teknikpriset Årets Tekniklöfte – till en talang i uppstartsfasen av sin teknikorienterade karriär. Personen kanske håller på att utveckla en ny prototyp, i forskningsstadiet eller på andra sätt bryter ny mark.

Priserna delas årligen ut vid Sydsvenska Industri- och Handelskammarens höstmöte vilket infaller under slutet av november. Vinnarna ur båda kategorierna belönas med 50 000 kr vardera.

Vinnarna utses med hjälp av nomineringar – från till exempel kollegor, elever och chefer och sedan granskas kandidaterna av en jury som utser vinnaren.

Priset blev en bekräftelse på att jag gjorde något viktigt och att fler fick upp ögonen för mitt arbete. Sedan jag vann har vi tagit in två investeringar, spenderat 18 månader på Odense Robotics Startup Hub (ett av världens främsta robotkluster), flyttat in på Ideon Innovation, skickat in patentansökningar, utökat teamet och blivit utnämnda till ett av Europas främsta robot-startups och vi ingår därmed i ett Horizon2020 acceleratorprogram som heter RobotUnion. Vi har skapat fyra iterationer av prototypen och arbetar nu för fullt med att förbereda produkten för marknadsintroduktion. Med prispengarna kunde jag äntligen starta Tendo AB, innan arbetade jag som “privatperson”! Det blev helt enkelt företagets startkapital” – Sofie Woge, VD och grundare av Tendo AB, vinnare av Årets Tekniklöfte 2016.

Läs mer om samtliga tidigare vinnare här.

Så nominerar du en tekniker

Klicka här för att nominera en tekniker

Vinnarna offentliggörs under Handelskammarens årliga Höstmöte.

Skicka in din nominering idag!

50 000

kronor i vinstsumma

2

vinnare per år

17

tidigare pristagare

Tack till våra sponsorer!


0