Q&A – Ursprungscertifikat (Certificate of origin)

Vår kund kräver ett Certificate of Origin. Måste man alltid ha ett ursprungscertifikat och varför behövs det?

Det är normalt myndigheterna i importlandet som kräver att varornas ursprungsland ska styrkas av ett ursprungscertifikat (Certificate of origin) som är utfärdat i exportlandet. Det här certifikatet används inte för att importören ska få lägre tullavgifter vid förtullningen. Istället brukar det krävas av handelspolitiska eller statistiska skäl.

Vi har blanketten för Certificate of Origin som ni fyller i med uppgifter om den kommande exportleveransen. Därefter skickar ni blanketten till oss, tillsammans med en fakturakopia som styrker innehållet i certifikatet. Vi stämplar och skickar tillbaka ursprungscertifikatet till er.

Kan vi själva skriva ett Certificate of Origin/Ursprungscertifikat?

Nej, det är bara den fysiska ”Certificate of Origin”-blanketten som gäller. Varje blankett har ett förtryckt unikt löpnummer.

Måste vi ha blanketter för att skriva ut pdf när Certificate of Origin är godkänt av er?

Nej, numera finns funktionen/valet i det digitala ansökningsprogrammet Certiata Plus att exportören själv kan skriva ut på certifikatet på vita papper där hela blanketten med stämpel och underskrift printas. Vi kan dock inte garantera att tullen i alla länder godkänner det.

Till vilka länder kan man använda ett ursprungscertifikat (Certificate of Origin)?

Det kan användas vid export till vilket land som helst. De mottagarländer som är vanligast hos oss är Förenade Arabemiraten, Kina, Ryssland och Turkiet. I Skeppningshandboken (prenumeration krävs) som utges av Business Sweden anges land för land om det behövs ett ursprungscertifikat eller inte.

Vår kund i Tyskland kräver ett ursprungscertifikat, går det?

Ja det går men inom EU behövs egentligen inget ursprungscertifikat. Det kan vara så att kunden i sin tur ska exportera vidare och då vill ha ett underlag för detta.

Vem kan ansöka om ett ursprungscertifikat?

Normalt är det exportföretaget som ansöker om ett ursprungscertifikat. Även ett transport- eller speditionsföretag kan göra det för exportföretagets räkning. Någon form av fullmakt från exportföretaget bör i så fall finnas och kunna visas upp för oss.

Hur ofta måste jag ansöka om ett ursprungscertifikat?

Det behövs ett ursprungscertifikat för varje leverans till berörda länder.

Behöver det utfärdas ett CoO/ursprungscertifikat per order?

Ja, om kunden kräver det. Annars räcker det med ett certifikat per leverans.

Måste ansökan om ursprungscertifikat vara underskriven av företagets vd?

Nej det behövs inte. Ofta finns det företagsinterna rutiner eller instruktioner som anger vilka personer som har rätt att underteckna olika handlingar. Ett ursprungscertifikat brukar exempelvis någon på företagets logistikavdelning, lager eller ekonomiavdelning kunna ansöka om.

Behöver några särskilda handlingar bifogas till en ansökan om ursprungscertifikat?

Vi kräver att en faktura som gäller de varor som är upptagna på certifikatet ska bifogas.

Varorna vi ska exportera har flera olika ursprungsländer, behöver vi ett certifikat för varje land?

Nej, alla länderna kan anges på samma certifikat. I fält 3 ”Ursprungsland” kan ni skriva namnet på alla länderna om det får plats, använd annars landkoder. I fält 6 ”Varubeskrivningen” bör ni skriva landkoderna efter varje produkt.

Om jag inte får plats med all text på ursprungscertifikatet eller om det finns fler varuposter i fakturan än som får plats på ursprungscertifikatet, hur gör man då? Kan man skriva flera certifikat?

Att använda flera certifikat och ta upp delar av fakturans innehåll på varje certifikat är ett alternativ. En annan möjlighet är att du skriver “See attached invoice” och fakturan blir då en bilaga till ursprungscertifikatet.

Om din kund inte accepterar något av dessa alternativ, kan du kontakta oss om hur det ska lösas på bästa sätt.

Kan vi ansöka om CoO/ursprungscertifikat digitalt?

Ja, vårt internetbaserade system Certiata Plus kan ni ansluta er till. Ansökan finns på vår hemsida certiata.se. Då sparar ni både postdagar och behöver inte köpa några certifikatblanketter.

Kan man få ursprungscertifikatet som pdf?

Ja, om ni är anslutna till Certiata Plus kan ni beställa att få det som en pdf-fil så att ni själva kan skriva ut det.

Hur lång tid tar det att få ett certifikat utfärdat?

Ansöker ni via Certiata Plus hanteras alla ansökningar fram till kl 15.30 (kl 15.00 sommartid) samma dag. Ansökningar skickade med post hanteras och returneras samma dag vi tar emot dem.

Vad är skillnaden på EUR 1-certifikat och CoO/ursprungscertifikat?

EUR 1-certifikat används vid handel med de länder som EU har slutit frihandelsavtal. Certificate of Origin/Ursprungscertifikat används vid export till alla länder som kräver ett sådant.

Varför är det Handelskammaren som ska stämpla Certificate of Origin/Ursprungscertfikat?

Handelskamrarna i Sverige är den organisation som enligt Handelskammarförordningen har befogenhet att stämpla och godkänna detta certifikat.

När vi skickade varor till Förenade Arabemiraten utfärdade vi en faktura som vi brukar när vi exporterar. Nu har varorna kommit fram till gränsen, men vår kund får inte in dem då de behöver ett Certificate of origin som är utfärdat av Handelskammaren. Kan vi få ett sådant certifikat utfärdat i efterhand?

Ja, det är möjligt. Du måste använda en blankett som du kan beställa på vår hemsida. Där finns också en wordmall där du fyller i alla uppgifter som krävs i certifikatet. Ange dessutom i ruta 5: ”Issued retrospectively”. Du måste bifoga en kopia av fakturan som hör till sändningen samt något bevis so styrker att varorna redan har skickats iväg. Kontrollera med din kund om det räcker med ett original av certifikatet eller om de även behöver några kopior.

Om den sista väsentliga bearbetningen sker hos min legotillverkare i Frankrike kan jag ansöka om ett Certificate of Origin hos er och ange Frankrike som ursprungsland, eller är det min legotillverkare i Frankrike som ska utfärda intyget?

Huvudregeln är att ursprungscertifikatet ska utfärdas i det land varifrån varorna exporteras. Om varorna är tillverkade i Frankrike men exporteras från Sverige ska intyget utfärdas här.

Vår kund i Turkiet begär både ett A.TR.-certifikat och ett Certificate of Origin. Behövs båda intygen?

A.TR.-certifikatet är ett intyg som visar exportvarornas tullstatus och att de befinner sig i fri omsättning i EU. Det betyder att de antingen är tillverkade här eller är importerade till EU och tull har betalats vid förtullningen. Med ett A.TR.-certifikat blir varorna tullfria vid förtullningen i Turkiet. Att kunden dessutom vill ha ett ursprungsintyg beror säkert på där står det i vilket land som varan är tillverkad, men det framgår inte av A.TR.-certifikatet.

0