Q&A – EUR 1-certifikat

Vad är skillnaden på EUR 1-certifikat och CoO/ursprungscertifikat?

EUR 1-certifikatet används vid handel med de länder som EU har slutit frihandelsavtal. Certificate of Origin/Ursprungscertifikat kan användas vid export till alla länder som kräver ett sådant.

Vilka länder har EU frihandelsavtal med och där man kan använda sig av EUR 1-certifikat?

På vår hemsida www.handelskammaren.com finns en lista med alla länder som ingår. Välj ”Exportdokument och böcker / EUR 1-certifikat”, klicka på bilden av blanketten, därefter på länken bredvid bilden ”Anvisningar om hur EUR 1 …”.

När ska man skriva EEA respektive EU som ursprungsland i EUR 1-certifikatet?

EEA (European Economic Area; på svenska EES = Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) anges som ursprungsland vid export till Island, Liechtenstein och Norge. Vid export till andra länder som EU har frihandelsavtal med anges EU (European Union) i ruta 4 på certifikatet.

Kan Handelskammaren stämpla våra EUR 1-certifikat?

I Handelskammarförordningen (1990:733) anges vilka dokument som Handelskammaren får utfärda. EUR 1-certifikat är ett sådant dokument och det får både Handelskammaren och Tullverket utfärda.

Kan vi få EUR 1-certifkatet skickat som pdf för att skriva ut det själv?

Nej, certifikatet skickas med post till er och måste skrivas under av er innan det skickas vidare till kunden i utlandet.

För första gången har vi exporterat våra produkter till Island. Nu frågar kunden om vi kan utfärda ett EUR 1-certifikat så att de kan få tullfrihet vid förtullningen. Är det möjligt att göra?

Du behöver en särskild blankett som du beställer på vår hemsida, handelskammaren.com. På hemsidan finns också en wordmall som du fyller i och sedan printar ut texten på den inköpta blanketten. För att den ska gälla måste den vara påskriven och stämplad av Handelskammaren eller Tullverket.

I ruta 7 på blanketten skriver du “Issued retrospectively” som betyder utfärdad i efterhand. Du måste bifoga fakturan som tillhör leveransen och något bevis som styrker att exporten redan har ägt rum.

Vi utfärdade ett EUR 1-certifikat som ni stämplade på Handelskammaren för varor som vi skickade till vår återförsäljare i Serbien. Nu har certifikatet försvunnit på vägen och kunden måste betala tull för varorna. Hur gör vi nu?

Du kan ansöka om en kopia av certifikatet. Fyll i EUR 1-certifikat blanketten med samma uppgifter som stod på den ursprungliga. Ange dessutom ”Duplicate” i ruta 7 på certifikatet.

0