Stipendium Traineetjänst på Svenska Handelskammaren i Frankrike

Är du intresserad av en unik möjlighet att arbeta ett år i Paris?

Svenska Handelskammaren i Frankrike erbjuder i samarbete med Stiftelsen Svensk Franska Språkfonden (SFS) en unik möjlighet att utveckla kompetensen inom internationell handel och industri, lära känna den svensk-franska affärsvärlden, utveckla kunskapen i affärsfranska och kännedomen om den svensk-franska affärskulturen.

Med detta stipendium ger SFS ett stipendium för traineetjänstgöring under ett år på Svenska Handelskammaren i centrala Paris. Här får du aktivt delta i den mångfacetterade verksamheten för att främja det svensk-franska affärsutbytet och de svenska investeringarna i Frankrike.
Du får tillgång till ett vidsträckt nätverk av kontakter inom det svensk-franska näringslivet och ges en god bas för ledande framtida befattningar i svenskt och internationellt näringsliv och entreprenörskap.

__________________________________________________________________________________________

STIPENDIEGIVAREN
Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden har som syfte att främja handeln mellan Sverige och Frankrike och erbjuder varje år unika stipendier för att fördjupa kunskaperna i det franska språket med inriktning på affärsfranska och den franska affärskulturen samt för att öka kännedomen om Frankrike.
Inom ramen för Stiftelsens stipendieprogram och målsättning att bidra till framgång i de svensk-franska affärerna erbjuds nu en ettårig traineeplats på Svenska Handelskammaren i Frankrike riktad till unga kreativa svenska affärsbegåvningar som önskar fördjupa sina kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter av fransk affärskultur, franskt management och ledarskap samt det franska affärsspråket.
Läs mer om SFS här.

ARBETSUPPGIFTER OCH STIPENDIESUMMA
Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. Din roll blir bland annat att arbeta med programläggning och genomförande av relevanta affärsinriktade aktiviteter som seminarier, företagsbesök och nätverksuppbyggande event. I dina arbetsuppgifter kommer även att ingå att arbeta med produktionen av vårt nyhetsbrev, vår hemsida, CRM-system och våra sociala media kommunikationer, utvecklingen och marknadsföringen av svenska affärsmöjligheter på den franska marknaden, medlemsrekrytering samt nätverksuppbyggnad, med särskild fokus på den dynamiska fransk-svenska innovation/entreprenörskap/tech start-up miljön. Du kommer också att få tillfälle att arbeta med Handelskammarens konferens och domicilieringstjänster, samt tillsammans med Handelskammarens andra stipendiat ansvara för programverksamheten och utvecklingen av nätverket Young Professionals för unga yrkesverksamma svensk-franska talanger upp till 35 år.
Stipendiesumman utbetalas i form av en lön motsvarande 1 709 € brutto per månad.

PROFIL / KOMPETENS
Stipendiet riktar sig till unga kreativa svenska affärsbegåvningar. Du måste vara initiativrik och ha visat prov på entreprenörsanda. Du bör ha avslutat en högskoleutbildning, gärna på Masternivå, med inriktning på marknadsföring och ekonomi, kommunikation eller ingenjörsvetenskap och vara i 25-årsåldern. Du måste utöver svenska ha goda kunskaper i franska och engelska och ha lätt att formulera dig väl i tal och skrift.

ANSÖKAN
Stipendietjänsten tillsätts den 1 september 2023 för ett år.
Ansökan med CV och personligt motivationsbrev på franska skickas till Katarina Lööf, Managing Director, Svenska Handelskammaren i Frankrike, e-mail: katarina.loof@ccsf.fr senast den 14 april 2023.
I din ansökan redogör gärna för tänkta framtida karriärval och varför en trainseeperiod vid Svenska Handelskammaren i Frankrike skulle bidra till dina framtidsplaner och vara värdefullt för dig.
Urvalsprocessen kommer att pågå löpande.
Det slutliga valet av stipendiat åligger Handelskammaren och SFS.
Ytterligare information om Svenska Handelskammarens verksamhet finner du på www.ccsf.fr

0