Infrastruktur

Infrastruktur har alltid varit en prioriterad fråga bland Handelskammarens medlemsföretag. Tillgången till välfungerande transporter, kommunikation och energiförsörjning är en förutsättning för god konkurrenskraft och ett modernt samhälle. En region utan god infrastruktur tappar snabbt mark i konkurrensen om företagsamhet, kompetens och livskvalitet både nationellt och globalt.

Vad som är välfungerande infrastruktur är under ständig förändring i takt med samhällets utveckling och människors och företags behov. Handelskammaren arbetar för att lyfta fram infrastruktur som en tjänst. Det är inte asfalt, räls eller ledningar som står i fokus utan hur människor använder dem för att resa, kommunicera och driva företag. Handelskammaren har tagit fram tre nyckelbegrepp för att komplettera det ofta tekniktunga perspektiv som förknippas med infrastrukturpolitik – funktionalitet, pålitlighet och användarvänlighet.

Handelskammaren arbetar kontinuerligt kring frågor om infrastruktur och ger ut flera rapporter årligen om ämnet.

Ta del av vårt arbete rörande Infrastruktur här

0