Regional tillväxt

Handelskammaren är näringslivets röst för ökad tillväxt och konkurrenskraft i Sydsverige. Vi har ett regionalt perspektiv på tillväxt eftersom regionala förutsättningar är viktiga drivkrafter. Med internationella trender som urbanisering och globalisering blir det regionala perspektivet dessutom allt viktigare.

Handelskammaren arbetar med tre fokusområden som alla hänger samman med regional tillväxt och konkurrenskraft: infrastruktur, kompetens och integration. Men vi arbetar också med frågor som spänner brett och som hänger samman med näringslivets villkor och regionens konkurrenskraft. Några aktuella exempel på dessa är:

0