Handelskammarens 100-lista

Handelskammarens 100-lista, skapad för att öka mångfalden och kompetensen i det sydsvenska näringslivet. På listan hittar du fler än 200 styrelsekompetenta kvinnor redo att bidra med sin kompetens.
Läs mer

Vägar

Vägar skapar en tillgänglighet som gör det attraktivt att driva sin verksamhet i ett område, då exempelvis kompetensutbudet ökar och transporttiderna blir lägre. Säkra och utbyggda vägar är en betydande del av Sydsveriges tillväxt - både i dag och i framtiden.
Läs mer

Skåne tillsammans mot narkotika

Samhällets insatser mot narkotikan i Skåne ska intensifieras. Det är syftet med satsningen Skåne tillsammans mot narkotika som Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kriminalvården, Tullverket, Skånes Kommuner och Handelskammaren ligger bakom.
Läs mer

Yrkeshögskolan

Handelskammaren och Region Skåne arbetar tillsammans för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Fyra av tio arbetsgivare har svårt att rekrytera och kompetensförsörjning är Handelskammarens medlemsföretags viktigaste fråga.
Läs mer

Öresundsintegration

Det krävs större rörlighet och tillgänglighet för att upprätthålla ett starkt näringsliv och öka integrationen mellan de båda sunden. Öresundsintegration är därför en viktig fråga som Handelskammaren arbetar för.
Läs mer

Eurochambres

Det är knappast någon hemlighet att många av de stora politiska penseldragen sker i Bryssel. När den övergripande inriktningen sedan är klar omsätts den ofta i realpolitik i de enskilda länderna. Det är därför självklart viktigt att ha en röst och inflytande i vad som sker i Bryssel.
Läs mer

Uppkoppling

Uppkoppling i form av bredband, mobiltäckning och mobilt bredband är en förutsättning för företagande och entreprenörskap. Därför arbetar Handelskammaren brett med frågan.
Läs mer

Digital säkerhet

Övervakning och digital säkerhet i relation till personlig frihet och trygghet. Det handlar om ökad polisiär närvaro och offentlig övervakning. Runt om i världen används olika system i säkerhetens namn. En viktig fråga är om medborgare är beredda att byta personlig frihet mot dessa typer av system.
Läs mer

Tillsammans mot brott

2018 påbörjade Länsstyrelsen Skåne, Polismyndigheten region Syd, Region Skåne, Kriminalvården region Syd, Tullverket, Kommunförbundet Skåne och Handelskammaren ett arbete utifrån det gemensamma programmet Skåne tillsammans mot brott.
Läs mer

Gymnasial lärlingsanställning

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en ny modern gymnasieutbildning. Som arbetsgivare är du med och formar innehållet tillsammans med skolan och ni tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare.
Läs mer

Sveriges Bästa Lärare

Handelskammaren delar årligen ut priset ”Sveriges bästa lärare” till en lärare som med sitt engagemang och entusiasm bidrar till den svenska skolans utveckling. Tanken är att hylla det som är bra med skolan och lyfta läraryrket. Det är lärarna som är den helt avgörande faktorn för resultatet i den svenska skolan.
Läs mer