Valet kan vinnas eller förloras i Skåne!

Sifo har på uppdrag av Handelskammaren frågat 1000 personer
i Skåne om deras syn på satsningar på infrastruktur mot bakgrund av deras
partival.

Resultaten presenterades av Handelskammarens VD Stephan
Müchler på ett pressmöte i Malmö.

Var femte väljare (20%) anser att frågan om utbyggd väg och
järnväg är så viktigt att man kan tänka sig att byta parti vid valet 2014.  Så mycket som 55 % anser att utbyggnad av E22:an
är viktig eller mycket viktig för Skåne.


Det finns
många väljare att vinna på en politik för utbyggd infrastruktur i Skåne. Men
väljarna är osäkra på vilket parti som hanterar detta bäst. Omkring var femte
väljare kan tänka sig att byta parti i valet 2014 enbart angående frågan om
utbyggd väg och järnväg
, konstaterade Stephan Müchler, VD, Handelskammaren.

Det finns mycket starkt stöd bland väljarna för ytterligare
sammanlänkning med Danmark. Hela 73 % anser att det är av stor eller mycket
stor betydelse för Skåne med förstärkta förbindelser till Danmark.

För frågor och ytterligare kommentarer, kontakta
Stephan Müchler, VD, 040-690 24 05

0