Bokriskommittén är startad

Fastighetsägarna
Sverige och handelskamrarna i Sveriges tre storstadsregioner – Stockholms
Handelskammare, Västsvenska Handelskammaren och Sydsvenska Handelskammaren –
utsåg den 9 september 2013 den fristående Bokriskommittén under ledning av Klas
Eklund, seniorekonom SEB.

Kommittén
har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den
svenska bostadsmarknaden i allmänhet och hyresbostadsmarknaden i synnerhet att
fungera bättre.

Utöver ordföranden består
kommittén av:

Tor Borg, chefekonom SBAB
Ulrika Franckevd
Tyréns, fd stadsbyggnadsdirektör i Stockholm

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi,
KTH

Sonny Modig, bostadsutredare
och debattör

Olle Zetterberg, vd
Stockholm Business Region

Barbro Wickman-Parak, fd vice
riksbankschef

Kommittén har knutit till sig tekn dr Björn
Hasselgren
 vid KTH,
som huvudsekreterare.

Senast
i juni 2014 kommer kommittén att presentera en slutrapport. Under arbetets gång
kommer den att presentera ett antal delrapporter som belyser sociala,
ekonomiska och andra dimensioner av ett reformarbete på bostadsområdet.

I slutrapporten kommer en eller flera
reformstrategier för hur en övergång till en fungerande marknad för bostäder
och då framförallt hyresbostäder, kan genomföras att
presenteras.

Initiativtagarna
står för finansieringen och det administrativa stödet för kommittén, men kommer
inte styra arbetet. Syftet är att ta fram och presentera fram konkreta förslag
på lösningar. Kommittén kommer själv stå för sina slutsatser.

– 
Skåne berörs i allra högsta grad av detta. I
Malmö/Lund är debatten het, men alltmer är det hela västkusten som är ett gemensamt
område, säger Per Tryding, vice VD Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren.

– 
Vår bostadsmarknad är ju också påverkad av
den danska ekonomin som i flera år varit kraftigt deprimerad. Det har dämpat de
extrema prisstegringarna här. Men det innebär också att det kommer bli ett
starkt ökat tryck när bromsen börjar släppa i Köpenhamn.  Öresundsregionen
kommer att växa med ett helt Göteborg på tjugotalet år. Och det kommer att
accelerera om några år.

Debatten
fokuserar mest på de tre svenska storstäderna, men förslagen kommer att vara
till bred nytta.

– 
Det är en fråga som kommer att bli mer och
mer kännbar också på annat håll. I exempelvis Växjö märks redan en hel del av
bristerna på bostadsmarknaden också.

Mer
information:

http://www.bokriskommitten.se/

0