Ny rapport: Närhet ger jobb

Idag
lanserar Handelskammaren i samarbete med E22 AB en ny analys av infrastrukturen
med fokus på Skåne och Blekinge. I rapporten Närhet ger jobb har professor
Martin Andersson
(Lunds universitet, CIRCLE) undersökt hur en utbyggnad av
E22 och väg 21 skulle påverka produktiviteten i regionen. Analysen omfattar 360.000
sysselsatta i 11 kommuner i Skåne och Blekinge
. Resultatet visar att
effekten av ökad tillgänglighet i regionen skulle motsvara en
produktivitetsökning, eller ökat BNP-tillskott, på tre procent.
Rapporten visar även att:

· 
En utbyggnad av E22 och väg 21 skulle
förbättra tillgängligheten avsevärt i synnerhet i kommunerna i nordöstra Skåne.
Också produktivitetsökningarna är koncentrerade till nordöstra Skåne.

· 
En investering i väg 21 som sänker restiden
med fem procent (motsvarande ett par minuter) mellan Hässleholm och
Kristianstad skulle innebära omkring 400 miljoner kronor i ökad välfärd.

· 
En utbyggnad av E22 och väg 21 skulle öka
tillgängligheten allra mest i Kristianstad, Ronneby, Höör,
Karlshamn samt Eslöv och Sölvesborg. Den största vinnaren
är Kristianstad.

· 
Internationell forskning visar att förbättrad
tillgänglighet även bidrar till ökad inflyttning och nya arbetstillfällen,
vilket ytterligare skulle stärka nyttan av en utbyggnad av E22 och väg 21.

Rapporten
bygger på en ny analysmetod som är internationellt accepterad och som nu för första gången tillämpas på svensk
infrastruktur.

Hela
rapporten finns för nedladdning på Handelskammarens hemsida: http://www.handelskammaren.com/press/rapporter-analyser/

För
frågor och ytterligare kommentarer, kontakta Per Tryding, vVD Handelskammaren:
040-690 24 09

0