Ny rapport: Närhet ger jobb

Idag lanserar Handelskammaren i samarbete med E22 AB en ny analys av infrastrukturen med fokus på Skåne och Blekinge. I rapporten Närhet ger jobb har professor Martin Andersson (Lunds universitet, CIRCLE) undersökt hur en utbyggnad av E22 och väg 21 skulle påverka produktiviteten i regionen. Analysen omfattar 360.000 sysselsatta i 11 kommuner i Skåne och Blekinge. Resultatet visar att effekten av ökad tillgänglighet i regionen skulle motsvara en produktivitetsökning, eller ökat BNP-tillskott, på tre procent.

Rapporten visar även att:

  • En utbyggnad av E22 och väg 21 skulle förbättra tillgängligheten avsevärt i synnerhet i kommunerna i nordöstra Skåne. Också produktivitetsökningarna är koncentrerade till nordöstra Skåne.
  • En investering i väg 21 som sänker restiden med fem procent (motsvarande ett par minuter) mellan Hässleholm och Kristianstad skulle innebära omkring 400 miljoner kronor i ökad välfärd.
  • En utbyggnad av E22 och väg 21 skulle öka tillgängligheten allra mest i Kristianstad, Ronneby, Höör, Karlshamn samt Eslöv och Sölvesborg. Den största vinnaren är Kristianstad.
  • Internationell forskning visar att förbättrad tillgänglighet även bidrar till ökad inflyttning och nya arbetstillfällen, vilket ytterligare skulle stärka nyttan av en utbyggnad av E22 och väg 21.
  • Rapporten bygger på en ny analysmetod som är internationellt accepterad och som nu för första gången tillämpas på svensk infrastruktur.

0