Enklare vardag för 80 000 pendlare – ny rapport från Handelskammaren

Mål: Enklare vardag för 80 000 pendlare

Slå samman länstrafikbolagen i Kalmar-, Blekinge-, Kronoberg-, Halland- och Skåne län till
ett länstrafikbolag – Sydtrafiken. Då kan pendlandet underlättas för de
80 000 personerna i Sydsverige som varje dag pendlar över en länsgräns
till jobbet.

I rapporten Sydtrafiken-gränslöst resande har Handelskammaren undersökt
och utvärderat länsöverskridande kollektivtrafik i Sydsverige. Ökad
tillgänglighet är nyckeln till att matchningen på arbetsmarknaden ska bli
bättre genom att företagens rekryteringsområde växer. Ju fler människor som
delar samma omgivning desto större blir underlaget för specialiserade tjänster
och varor. Dessutom blir folk mer produktiva på jobbet när matchningen fungerar
bättre.

Rapporten fokuserar framförallt på hur kollektivtrafiken i Sydsverige kan bli mer
tillgänglig genom ökad användarvänlighet.

– Det finns fortfarande glapp och brister som drabbar resenärer när de passerar en
länsgräns som innebär att resan blir jobbigare och tar längre tid. Det blir
både besvärligare att pendla och företaget får svårare att rekrytera från andra
sidan länsgränsen, som i sin tur påverkar företagens arbetsmarknad och matchning
säger Gustaf Lorentz, analyschef på Handelskammaren.

Handelskammaren menar att kollektivtrafikbolagen i Sydsverige behöver ha gemensamma:

· Betalningssystem

· Resegarantier

· Reseplanering

· Information

Restiden är viktig för viljan att pendla. 45 minuter enkel resa är en slags magisk gräns
för arbetspendlingen. Tar resan längre tid minskar benägenheten att pendla
drastiskt. Länsöverskridande trafik är långt ifrån så tidseffektivt som den
kunde vara. Gränsöverskridande kollektivtrafik måste bli gränslös.

Sydtrafiken-gränslöst resande är en nylansering av
”Tillväxt på spåren” från 2010 som aktualiserats och gjorts om.

0