Linda Andersson på Angeredsgymnasiet är Sveriges bästa lärare 2014!

Ingen skola blir bättre än sina lärare. Därför
uppmärksammar Handelskammaren årligen en lärare som har en förmåga utöver det
vanliga att lära ut och entusiasmera. Vi ska ha Sveriges bästa skola och i
jakten på att uppnå detta mål har vi för sjätte
året
sökt en lärare med särskilt goda pedagogiska egenskaper.

Årets pristagare, Linda
Andersson
undervisar i svenska och engelska vid Angeredsgymnasiet i
Göteborg.

Juryns motivering
lyder:
Med stor entusiasm och tilltro till elevernas förmåga, sprider hon engagemang
och motivation bland både elever och lärarkollegor. I en stundtals utmanande
miljö förenar hon stabilitet och ordning med glädje och omsorg, och lyckas
därigenom skapa trygghet i klassrummet. Lektionerna präglas av aktuella
debatter och samhällsfrågor där hon med stor inlevelse alltid utgår från
elevens perspektiv. Att Linda Andersson har en förmåga att lära ut och
entusiasmera ut över det vanliga råder det ingen tvekan om. Därför är hon en
välförtjänt vinnare av lärarpriset 2014.

Linda Andersson
om utmärkelsen: ”Jag är självklart otroligt glad och hedrad över utmärkelsen.
Jag är bara en av Sveriges många hårt arbetande lärare som gör ett gott jobb
för sina elever i svenska skolor varje dag, varje lektion. I år får just jag
representera dessa lärare vilket känns fantastiskt roligt.”

Handelskammarens Lärarpris delas ut årligen efter
noggrann överläggning. Juryn består av Nicolas Hassbjer, grundare av HMS och
ordförande i Handelskammaren, Charlotta Falvin, styrelseproffs, Per Samuelsson,
VD Strålfors samt Handelskammarens vice VD Per Tryding. Deltar gör i juryn gör även
föregående vinnare, vilket denna gång var Rickard Kjellgren, NTI Gymnasiet i
Luleå. Lärarpriset delas ut under Handelskammarens
Årsmöte den 15 maj, i Malmö Börshus.

Utdrag ur nomineringen:

Linda är en otroligt positiv, rolig och entusiastisk
kvinna med hjärta på rätt ställe! Med mycket goda
ämneskunskaper i svenska och engelska och en fantastisk social kompetens pushar
hon, inspirerar hon och vägleder hon såväl kollegor som elever. Eleverna kommer
till skolan för att hon finns där. De litar på henne, de lär sig saker och de
respekterar henne.

Handelskammaren arbetar kontinuerligt med att lyfta fram
behovet av bra lärare och har bland annat släppt rapporterna ”Sätt lärarna i första klass” och ”Stolthet och misströstan – Hur lärarjobben
kom på villovägar”
. Dessa kan laddas ned på http://www.handelskammaren.com

För ytterligare information vänligen kontakta Lisa
Jedlid, projektledare Handelskammaren; 040-690 24 10. För kommentar från vinnaren
kontakta Linda Andersson; 0708-70 61 65.

För att följa Lärarpriset, besök http://www.facebook.com/lararpriset och http://www.twitter.com/lararpriset.

0