Här vill studenterna jobba och bo!

Handelskammaren
släpper idag en rapport baserad på intervjuer med närmare 400 studenter i Sydsverige.
Studenterna rankar bland annat städer som de kan tänka sig att bo i efter
examen. Malmö kommer etta och slår bland annat Stockholm, Köpenhamn och
lärdomsstaden Lund. Sämre ser det ut för Växjö, Kalmar och Halmstad som hamnar
längst ner i rankningen. En av tre studenter rekommenderar inte Blekinge som
region att bo i efter examen.

– 
Malmö
rankas etta vilket bland annat beror på tillgången till bra infrastruktur och
att det finns många arbetsgivare att välja mellan. Av samma anledning ratar
studenterna Växjö och Kalmar. Tillgänglighet och möjligheter till karriär är
två av de viktigaste faktorerna som spelar in, säger Gustaf Lorentz, analyschef
på Handelskammaren.

Studenterna
rankar tillgänglighet och infrastruktur högst bland faktorer som gör en stad
och region attraktiv. Likaså behovet av att kunna välja bland flera
arbetsplatser. 

Rapporten
i sin helhet finns på Handelskammarens hemsida http://www.handelskammaren.com

Bild
på Gustaf Lorentz kan laddas ned här: http://www.handelskammaren.com/press/pressbilder/

För
ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Gustaf
Lorentz, Handelskammaren: 0705-371217

0