Ny undersökning: 500 lärare om sitt yrke

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har låtit genomföra en undersökning bland 503 lärare från 279 gymnasieskolor i hela Sverige. Hur står det till med lärarnas jobb, karriärer och löner egentligen? Undersökningen, tillsammans med tidigare forskning och undersökningar ligger till grund för rapporten ”Stolthet och Misströstan – hur lärarjobben kom på villovägar” som lanseras idag, den 22 maj.

Exempel ur rapporten:

  • Sex av tio lärare säger att lärarutbildningen utgör liten eller mycket liten del av yrkeskompetensen.
  • Fyra av tio ångrar sitt yrkesval. Samtidigt är 8 av tio stolta över att vara lärare. Det finns en yrkesstolthet men läraryrket är inte vad det kunde vara.
  • Tre av fyra lärare undervisar mindre än 20 timmar per vecka.

Handelskammarens rapport föreslår tre åtgärder för en bättre skola:

  • Ett legitimeringsprov eller en bar exam för lärare. Man behöver inte gå lärarutbildning för att bli en bra lärare. Vi behöver fler vägar in i läraryrket för talanger.
  • Flera olika lärarutbildningar. Lärarutbildningen kommer för många att vara den naturliga vägen. Öppna upp för fler typer av lärarutbildningar.
  • Riktiga lärarjobb. Lärarjobben måste renodlas. Lärarna har för lite undervisning och för mycket annat på sin dagordning.

– Läraryrket och lärarnas arbetsuppgifter håller på att glida isär. Lärare ägnar förvånansvärt mycket tid åt arbetsuppgifter som inte har någon uppenbar koppling till undervisningen och läraruppdraget. Undersökningen visar att lärarna är stolta över att vara lärare men också att de är missnöjda med sina jobb, karriärer och löner, säger rapportförfattaren och Handelskammarens analytiker Joakim Lundblad.

Rapportförfattare Joakim Lundblad och Gustaf Lorentz

0