Jacob Bursell, Svenska Dagbladet, får Handelskammarens journalistpris.

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens journalistprisjury har utsett Jacob Bursell, Svenska Dagbladet, till mottagare av Handelskammarens journaliststipendium.

Handelskammarens journaliststipendium om 25.000 kronor delas årligen ut till journalister som gjort förtjänstfulla insatser inom mediebevakning av näringslivet och dess förutsättningar. Stipendiet är avsett att användas för att ge stipendiaten/-erna ökad internationell utblick och fördjupade kunskaper i näringslivsfrågor.

Juryns motivering lyder:

”Jacob Bursell får 2012 års journaliststipendium för en grundlig och initierad bevakning av frågan om införandet av elhandelsområden i Sverige, särskilt de konsekvenser som detta fått för södra Sverige.” 

Stipendiet kommer att utdelas vid Sydsvenska Industri- och Handelskammarens årsmöte den 30 maj i Malmö.

 – – – –

Stipendiaten har utsetts av en jury bestående av, tidningschef Kerstin Årmann, Blekinge Läns Tidning och frilansjournalist Peeter-Jaan Kask medStephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, som ordförande.

För ytterligare information kontaktaStephan Müchler, 040-690 24 05

0