Undersökning mobiltäckning – Hallå, hallå, hörs jag?

Ny undersökning om mobiltäckning: Hallå, hallå, hörs jag?

I en ny undersökning har Handelskammaren tillsammans med
kommunerna i Kronoberg kartlagt hur mobiltäckningen faktiskt ser ut i
regionen. Resultatet som presenteras i kortrapporten Hallå, hallå, hörs jag? visar att operatörernas täckningskartor
ofta ligger långt ifrån verklighetens kommunikationsmöjligheter. De visar på
två skilda världar. Enligt Telias kartor kan man till exempel förvänta sig att
kunna använda sin telefon i så gott som hela Växjöområdet.
Undersökningsresultatet visar istället att risken för att samtal bryts eller
att täckningen helt försvinner är omfattande. Skillnaden mellan dem spelar en
avgörande roll för hur det är att bo och driva företag i regionen.

Undersökningsresultatet ska inte läsas som en kritik mot
enskilda operatörer. Resultatet visar på avsaknaden av en gemensam överblick av
mobiltäckningsläget och understryker behovet av en sådan.

– Det behövs en gemensam bild att utgå ifrån för att sedan diskutera vad politiker och
operatörer kan göra för att förbättra mobiltäckningen. Den politiska debatten
får ofta en övervikt mot konsumentupplysning, men för företagsklimatet är det
den bristande täckningen som är problemet. Det är vad debatten borde handla om,
säger Handelskammarens analyschef Gustaf Lorentz.

Det behövs ett pilotprojekt är en eller flera kommuner tillsammans med operatörer och
näringsliv utreder hur man på bästa vis kan få bästa uppkopplingsmöjligheter
för att stärka företagsklimatet utanför tätorterna, säger Handelskammarens vVD
Per Tryding.

0