BostadStorstad: Bästa byggtakten på 25 år, men långt efter behoven

Idag publicerar Sydsvenska Handelskammaren rapporten BostadStorstad som regelbundet undersöker situationen kring bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Rapporten visar att byggtakten är hög i samtliga storstadslän och om byggandet ökar i samma takt under andra halvan av året innebär det sammanlagt 35 000 nya bostäder i storstadslänen under 2016.

– För hela Sverige innebär det 65 000 – 70 000 nya bostäder, vilket motsvarar samma nivå som under toppåret 1991, säger Handelskammarens chefekonom Pernilla Johansson.

Byggandet ligger dock långt under Boverkets senaste prognos som redovisar ett byggbehov på 88 000 bostäder per år fram till år 2020. Och underskottet är särskilt stort i storstadsregionerna. Enligt Boverkets prognos står storstadsregionerna för omkring 75 procent av behovet, men analysen visar att endast hälften av nybyggnationen sker i dessa områden.

– Det uppskattade byggunderskottet beräknas till 7 500 bostäder i Skåne per år, säger Pernilla Johansson.

Rapporten kommer att diskuteras under ett seminarium på Sydsvenska Handelskammaren som arrangeras tillsammans med Skånskt bostadsnätverk. Vid seminariet presenterar också Peter Karpestam, analytiker på Boverket, en analys av kostnaden när det byggs för lite i storstadsregionerna.

Läs rapporten här: http://www.handelskammaren.com/paaverkan/rapporter/

För frågor och kommentarer kontakta Pernilla Johansson 0765 – 47 00 45

0