Kontrollernas kostnad – Ekonomiska konsekvenser av ID-kontrollerna i Öresundsregionen

Efter beslut av den svenska regeringen görs sedan januari 2016 två typer av ID-kontroller av passagerare som rör sig från Danmark till Sverige. Rapporten ger en uppfattning om hur stora de ekonomiska konsekvenserna av ID-kontrollerna vid Öresund är.

Ladda ner dokumentet

0