Där de härliga lagrarna gro. Här vill studenterna jobba och bo.

Denna rapport är baserad på intervjuer med närmare 400 studenter i Sydsverige. Studenterna rankar bland annat städer som de kan tänka sig att bo i efter examen.

0