Inlokalisering – Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Vi föreslår en ny modell för placering av myndigheter, inlokalisering.Genom strategisk placering i Göteborgs- och Öresundsregionen kan statenfå en större och mer hållbar tillväxt, bättre effektivitet och ökad demokratisk legitimitet.

Ladda ner dokumentet

0