New York, New York melodin för öresund

Förslag på hantering av nya fasta förbindelser över Öresund. Innehåller argumentation för projekten och en Sifoundersökning om vad skånska invånare tycker.

0