Mot bättre vetande

Rapporten föreslår ett nationellt kvalitetsregister för skolan med syfte att samla kunskap och underlätta spridandet av goda erfarenheter och exempel.

0