SIFO – Infrastruktur i Skåne

Sifo har på uppdrag av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren genomfört en kvantitativ undersökning bland allmänheten i Skåne om frågor rörande infrastruktur i länet. Syftet med undersökningen är att mäta åsikter kring utbyggnad och utveckling av infrastrukturen i Skåne bland personer som bor i området.

Ladda ner dokumentet

0